Præpositioner


Klik først her på Bussen for at se nogle generelle oplysninger om forholdsord!

Online-øvelser
med akkusativ

med dativ med akkusativ og/eller dativ
 • durch
 • für
 • gegen
 • ohne
 • wider
 • um

 

 • aus
 • außer
 • bei
 • mit
 • nach
 • seit
 • von
 • zu

 

 • an
 • auf
 • hinter
 • in
 • neben
 • über
 • unter
 • vor
 • zwischen
Ved disse præpositioner skal man ikke tænke - akkusativen følger per automatik.

Præpositionsleddene er ALDRIG akkusativobjekter.
Ved disse præpositioner skal man ikke tænke - dativen følger per automatik.

Præpositionsleddene er ALDRIG dativobjekter.
Ved disse præpositioner skal man tænke sig om:
 1. Bevægelse mod et mål: Er geht in den Wald. Kan man spørge med Wohin? styrer den pågældende præposition akkusativ. Her kan man i den danske sætning indføje et enstavelsesadverbium (op, ned, hen, ind, ud)
   
 2. Konkret, rumlig betydning: Er geht in dem Wald. Kan man spørge med Wo? styrer den pågældende præposition dativ. Her kan man i den danske sætning indføje et tostavelsesadverbium (oppe, nede, henne, inde, ude)
   
 3. Hvis præpositionerne har tidsbetydning, styrer de dativ:
  Sie kommt in einer halben Stunde
   
 4. Hvis de bruges i overført betydning, styrer auf og über akkusativ, mens resten styrer dativ:
  Das Mädchen wartet auf ihren Vater
  Er nahm an einer Konferenz teil
    Præpositionsleddene er så godt som altid adverbialled.
De er ALDRIG objekter.

Præposition + pronomen, infinitiv eller ledsætning
På dansk kan en præposition uden videre styre:  
 • et pronomen: Jeg glæder mig til det
 • en infinitiv: Jeg glæder mig til at se ham eller
 • en ledsætning: Jeg glæder mig til, at han kommer.
Det kan man ikke uden videre på tysk! Derfor må man omskrive udtrykket, og det kan man normalt gøre på to måder:
1. Præpositionen udelades
  Ich freue mich, (÷) ihn zu sehen
Ich freue mich, dass er kommt
2. Præpositionen laves om til et adverbialled med da(r)
  Ich freue mich darauf
Ich freue mich darauf, ihn zu sehen
Ich freue mich darauf, dass er kommt